Asuri ,Keldani, Süryani,Arami Örgüt ve Kuruluşları olarak Erol Doranın başarısını Kutluyoruz

Eroldora100 V Grossgalerie16x9

Asuri ,Keldani, Süryani,Arami Örgüt ve Kuruluşları olarak Erol Doranın başarısını Kutluyoruz

12 Haziran 2011 tarihinde yapılan milletvekili seçimi, Türkiye cumhuriyetinin ret, inkar, asimilasyon, katliam ve baskı politikalarını dahada teşhir etmiştir. Çünkü bu seçim ezilenlerin, ötekileştirilenlerin başarısıyla sonuçlanmıştır. Bu zaferin  arkasında halkların siyasal, örgütsel, ulusal ve toplumsal  mücadelesi vardır.
Bu mücadeleyi veren halklar osmanlı imparatorluğu ve  Türkiye cumhuriyeti devletinin oligarşik yönetiminden

büyük bir zulüm görmüşler ve ağır bedeller ödemişlerdir. Gerçekleştirilen tekçi devlet sistemine karşı, halkların sesini yükseltmek ve insan onurunu korumak için büyük bir fedekarlık sergilenmiştir. Yürtsever devrimciler, sosyalistler, aydınlar ve emekçiler bütün engellere rağmen illeriye doğru büyük bir umutla hareket etmişlerdir. Bundan dolayı verilen özgürlük ve demokrasi mücadelesi ile statuko sarsılmaya ve çözülmeye başlamıştır.

12 Haziran 2011 tarihinde yapılan seçimlerde, Emek Özgürlük ve Demokrasi bloğunun kararlı tutumuyla bu gerçeklik ispatlanmıştır. Çünkü ezilen halklar, illerici demokrat insanlar el ele vererek yeni bir tarih yazmışlardır. Özellikle yokoluşun eşiğine getirilen Asuri-Süryani-Arami-Keldani halkının bu seçimlerde EÖD bloğunun  desteğiyle Erol Dora şahsında TBMM’de temsil hakkını elde etmesi bizim açımızdan sevindirici ve büyük bir olaydır. Çünkü sayın Erol Dora’nın milletvekili seçilmesi TC tarihinde halkımız açısından yaşanan ilk örnektir. Bugüne kadar halkımızın kimliği tanınmadığı gibi siyaset yapmasınada fırsat verilmedi. Böylece  kendisini ifade edebilecek koşulları kalmadı. Bu nedenle güveni kırıldı ve ülkesinden göçetmek zorunda kaldı. 19. yy’ın  ortalarından itibaren başlatılan bu süreç, 1915 Soykırımıyla doruğa çıkarılmış ve TC’nin kuruluşuyla birlikte bir imha  stratejisi biçiminde devam etmiştir. Dolayısıyla halkımızın Türkiyedeki nüfusu ve etkisi azalmıştır.

Ancak son yıllarda verilen mücadeleyle ve dünyadaki gelişmeler halkımızın değerlerine sahip çıkmasını sağlamıştır. Bu amaçla siyasal alandada örgütlenmeye başlanmıştır. Örneğin  Turabdinden, İsveç’e göç eden Midyat nüfusuna kayıtlı 4 Süryani İsveç parlamentosunda yer almaktadır. Bu gelişme son otuz yılın bir sonucudur. İsveç’teki bu örnek Türkiye tarihinde hiç olmadı. Bu nedenle sayın Erol Dora’nın 12 Haziran seçimlerinde milletvekili olarak seçilmesi çok önemli ve anlamlıdır. Böylesi önemli bir gelişmeyi desteklemekte onurlu bir davranıştır. Bu onur sahipleri, halklar arasındaki  barışın ve dostluğunda öncüleridirler. Sayın Erol Dora’nın halkımızı temsilen TBMM’ye seçilmesi lafta değil gerçek  pratikle ve samimi yaklaşımların sonucunda elde edilen bir başarıdır. Bu başarı birçok tabunun yıkılmasınıda beraberinde getirmiş ve yaşadığımız halklarla ittifak halinde çalışmanın önemini ortaya koymuş bu temelde olumlu bir tartışmaya zemini oluşturmuştur. Bu kazınımların elde edilmesinde birçok iyi niyetli insanın emeği ve çabası vardır.

Türkiye ve diyasporadaki halkımız’da bu sürece duyarlı yaklaşarak  katkıda bulunmuştur. Bunun için    Turabdindeki halkımız kendi adayları olan sayın Erol Dora’ya oy vererek övgüye layık bir tavır sergilemiştir. Halkımız  iyi niyetli yaklaşımları hiçbir zaman karşılıksız bırakmamıştır. Bu temelde Emek Özgürlük ve Demokrasi bloğunun temsilcilerine, demokratik toplum kongresi ile barış ve demokrasi partisinin yöneticilerine, sivil toplum kurum kuruluşlarına, Mardin bölgesindeki  Kürt, Mahalmi ve Süryanilere teşekkür ediyoruz. Halkımızın evladı sayın Erol Dora’yı ve Emek Özgürlük ve Demokrasi bloğunun bütün adaylarını kutluyoruz. Bu vesileyle  halkların kardeşliğini ve demokrasi mücadelesini birkez daha saygıyla selamlıyoruz.

ESU. Avrupa Süryani Birliği

ADO. Asur Demokratik Örgütü

DETA. Turabdin Köyler Federasyonu

HSA. Almanya Süryaniler Federasyonu

HNB. Bethnahrin Kadınlar Birliği

SARS. İsveç Süryani Asuri Federasyonu

ESU-YOTH. ESU Gençlik Birliği

Fransa Asuri Keldani Süryani Enstutute

Belçika Mezopotamya Halk kultur Evi

Almanya Asuri Federasyonu

Isvicre Süryani Halk Meclisi

Holanda Enformasion Burosu

Video

Leave a Reply